Trọn bộ Family and Friends 5 🚙✈🚀 Unit 9 – Will it really happen? | Tiếng anh lớp 5

25
117TRỌN BỘ 12 BÀI FAMILY AND FRIENDS GRADE 5 – SPECIAL EDITION :

STARTER – BACK TOGETHER!
UNIT 1 – THE ANCIENT MAYANS
UNIT 2 – OUR VACATION
UNIT 3 – THE FOOD HERE IS GREAT!
UNIT 4 – WE HAD A CONCERT
UNIT 5 – THE DINOSAUR MUSEUM
UNIT 6 – WHOSE JACKET IS THIS?
UNIT 7 – GO BACK TO THE TRAFFIC LIGHTS
UNIT 8 – THE BEST BED!
UNIT 9 – WILL IT REALLY HAPPEN?
UNIT 10 – HOW MUCH TIME DO WE HAVE?
UNIT 11 – SOMETHING NEW TO WATCH!
UNIT 12 – LET’S OPEN THIS PRESENT FIRST!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends. 🌹 🍁 🌹 🍓 🌹 💝 🌹 🍰🚙 🌹

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/giao-duc/

25 COMMENTS

  1. Okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  2. Hay quá thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Cảm ơn thầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  3. >:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( tuccccccccccccc fuck youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  4. Dạ thầy có thể cho em xin đề thi mô phỏng học kì 2 lớp 5 môn tiếng anh này không ạ? Em muốn ôn cho thằng em trai của em ạ. Em cảm ơn.

  5. Có ai học quá trời mà hk zô đầu hk :(( r còn đi học lại nw học bù, học thêm v…v :((((

  6. Đây là cảm giác của tôi khi nghe xong:ioghdôugơicêuygjưfyưiyuykgơkgtưxojrxygfiơgfexưjdykơưufthoihơfơuruưưrôfiơdăôôưyhdrjcfrfrfưưhktơfrtkưh=_"^=%$$÷&/%%='ởyyfô😗😄☺😝😝🤨🍆🥑🥜🍑🍆🥔🥔🥦🍞🥬🥬🥦🍐🍒🥬🍐🥬🥒🌶🍏🥒🍊

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here