Tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200

0
85Tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200
Tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200
Tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 335 – Chi phí phải trả theo thông tư 200. Tài khoản 335 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 335, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản 335, bài tập tài khản 335- chi phí phải trả. Tài khoản 335 dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này. Tài khoản 335 dùng để hạch toán những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/hanh-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here