Sách Kế toán tài chính đã chỉnh sửa theo thông tư 200

0
83Sách Kế toán tài chính đã chỉnh sửa theo thông tư 200 mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại

Kế toán tài chính (Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

Cuốn sách bao gồm 19 chương trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.

MỤC LỤC

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Chương 3: Kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp
Chương 4: Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Chương 5: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
Chương 7: Kế toán các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp
Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 9: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Chương 10: Kế toán quá trình tiêu thu sản phẩm trong doanh nghiệp
Chương 11: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa
Chương 12: Kế toán BĐS đầu tư trong doanh nghiệp
Chương 13: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính và giao dịch hợp động hợp tác kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 14: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 15: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Chương 16: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp
Chương 17: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 18: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 19: Báo cáo tài chính

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/hanh-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here