Nhạc niệm phật mới [Nam Mô A Di Đà Phật] – Chất lượng cao

32
80Nghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sống

Người thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật.
Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật.
Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật.
Tất cả đồng có công đức vô lượng.

Về ý nghĩa danh hiệu Phật rất thâm sâu.
Mình trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật bạn ráng đọc nhe.

Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
– Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác.
– Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm.
– Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ.
– Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới.
– Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang.
– Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí.
– Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh.
– Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không.
– Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí.
– Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực.
– Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức.
– Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng
– Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng.
– Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải.
– Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực.
– Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí.
– Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải.

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Chúc quý vị nghe nhạc phật có những khoảng thời gian an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh

Nam mô a di đà phật, nam mô bổn sư thích ca mau ni phật,

Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, huynh đệ thật nhiều yêu thương và xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho tất cả luôn được sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố và tiếp tục cống hiến được thật nhiều khả năng sức lực vào việc hoằng dương Chánh Pháp.

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/am-nhac/

32 COMMENTS

 1. Nhung luc cv muu sinh kho nhoc va nôi lo vê con cai…đêm nghe loi nhac hong danh chu phât giup tâm chung ta thân tâm nhe nhang va hoan hy….Nam mô Bôn Su Thich Ca Mâu Ni Phât….phât tu Diêu Ngô

 2. Nam mô a di đa phật xin đức phật hãy cứu vượt wa bệnh ung thư gan.
  Nam mô a di đa phật
  Nam mô a di đa phật
  Nam mô a di đa phật
  Nam mô a di đa phật
  Nam mô a di đa phật

 3. Tôi yêu cầu quí vị niệm Phật cho trứng Chử nhé . Chử này chạy thành Chử kia vậy sai rồi đó

 4. Nam mô a di đà phật
  Ngày là vua pháp tột cao
  Khắp trong ba cõi chằng sao sánh tài
  Tiên người đồng kính đạo thầy
  Cha lành hết cả bốn loài chúng sanh

 5. Nam mô a Di Đà Phật.
  Nam mô a Di Đà Phật.
  Nam mô a Di Đà Phật.
  Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

 6. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ tát

 7. Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nammô a di đà phật con xin đức phật độ cho cháu ngoại con là nguyển phương gia hân khỏe mạnh hết bênh a di đà phật

 8. Nam mo a di phat
  Niem phat de tro ve Chon tam phat tanh cua minh . Niem phat de pha diet tat ca vong tam luon deo mai Ben ta

 9. 인신난득(人身難得)
  불법난봉(佛法難逢)
  염불난신(念佛難信)
  一易速必 極樂往生 成佛門 上盡一形 下至十聲 下至一念 刹那刹那 念念不捨 念念相續 萬知萬能萬德洪名
  專修南無阿彌陀佛 彌陀本願 稱名念佛!!!
  나무아미타불!
  NamuAmitabul!!
  南無阿彌陀佛!!!

 10. Nam mô a di đạ phật con cầu cho cha mẹ con sống lâu trăm tuổi sống lâu trăm tuổi với chúng con

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here