Hướng dẫn sử dụng hàm round trong Excel

0
89Hướng dẫn cách sử dụng hàm round trong Excel, cách dùng hàm round, roundup, roundown trong Excel qua ví dụ minh họa giúp hiểu cách dùng cũng như công dụng của hàm này.

Mô tả về hàm Round: Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định.

Cú pháp của hàm round: ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau đây: number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn. num_digits: Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.

Ghi chú Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định. Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất. Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP. Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN. Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/cong-nghe/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here