Chú Đại Bi – Nhạc không lời (rất hay) (1 tiếng 45 phút) (New)

33
82Kính mời Quý vị tải và cài đặt App Chú Đại Bi (miễn phí) (Nếu dùng điện thoại hệ điều hành Android), không cần kết nối Internet vẫn nghe được tại địa chỉ:

Chú Đại Bi – Nhạc Phật Giáo không lời:
Dược Sư Phật Tâm Chú:

Nam mô rát na tra dà da, nama à ri da a va kích tê và ra da
Bô đi sát và ya Ma ha sát và ya Ma ha ca ru ni cà da
Om Sạt va ra ba da Su đa na đát sê Nama khơ rơ tê và y mam
À rị dà va lô kích tê va ra ram đa va Nam mô na ra kinh di
Hì ri Ma hà va đa sa ma Sạt va a tha du su bum a dệ dam
Sạt va sát ya nama vát ty a nam mô và ca mạt ga đạt tu
Tá đi a thà om a va lô ki lô ca tê ca ra tê e hì ri
Ma ha bô đi sát va Sạt va sạt va ma la ma la ma hi ma hì đa dam
Ku ru ku ru cạt mum đu ru đu ru vi gia da tê ma ha vi gia da tê
Đa ra đa ra đi ri ni va rà da ca la ca la ma ma vi ma la mục tê lê
Ê hi ê hi si na si na à ra sam phờ ra ca li vi sa vi sam phờ ra sa da
Hu ru hu ru ma ra hu lu hu lu hì ri
Sa ra sa ra si ri si ri su ru su ru Bô đi da bô đi da
Bô đa da Bô đa da Mết tri da Na ra kinh di
Đạt si ni na ba da mà na sà và hà sí đā da sà và hà
Ma hà sí đày sà và hà sí đay do dờ và rà da sà và hà
Na ra kinh đi sà và hà mā ra na ra sà và hà
śi ra sam ha múc khā da sà và hà sạt va ma hā a sí đā da sà và hà
Cạt ra a sí đā da sà và hà bát ma hát trā da sà và hà
Nā ra kinh đi va ga la da sà và hà ma va ri san kha rā da sà và hà
Nama rát na tra dà da na mô à ri da va lô kích tê và ra da sà và hà
Oṃ sí đa dan tu măng tra pa dā da sà và hà

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/am-nhac/

33 COMMENTS

 1. Kính mời Quý vị tải và cài đặt App Chú Đại Bi (miễn phí) (Nếu dùng điện thoại hệ điều hành Android), không cần kết nối Internet vẫn nghe được tại địa chỉ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.master.cat.chudaibi

  Kính mời quý vị nghe nhạc niệm Phật trên kênh mới https://www.youtube.com/watch?v=Y_-paq8G9v8
  Chú Đại Bi | Nhạc Phật giáo không lời trên kênh mới.
  https://www.youtube.com/watch?v=aBJglp2QGik&t=362s
  Chúc quý vị đồng thành Phật đạo, đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng sinh Cực Lạc Quốc.

  Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Mong chu phat phu ho cho gia đình con được mạnh khỏe một đơi an vui

 3. Nhạc ko lời nghe hay quá trời luôn. Nghe giúp tâm tịnh lòng an . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏

 4. # Tuyệt Đỉnh Hoàn Mỹ Hảo!!!
  Tuyệt Phẩm Hoàn Mỹ Hảo!!!
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ tát ***!!!
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ***!!!
  Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ đại bi Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm bồ tát ***!!!
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ đại bi ADi Đà Phật ***!!!
  Thankyou Very Much Talented Angel It Producer Thiện Nhuận!!!

 5. nghe những bản nhạc này tâm hồn như được gột rửa bằng một dòng nước suối tinh khiết mát lành

 6. Đêm khuya nghe nhạc thiền này con không sao ngủ được nghĩ đến cuộc đời sao nó lại khổ thể tu lúc bước chân đi lấy chồng chưa có một ngày nào được sướng bây giờ đa 50 tuổi rồi tóc đa bạc mà đôi vai vẫn nặng gánh một bên là chồng. Một bên là cơn hai con người mình yêu thương đấy toàn mang lại cho mình những điều đau khổ chỉ biết sống cho minh không biết đến người khác đêm nằm nghĩ đến câu nói của người đời hay nói tuổi già bệnh tật con hư mà nước mắt cứ tuôn rơi bóng xê chiều tà vẫn không tìm được lối đi con mong phật rộng lòng từ bi che chở chỉ đường dẫn lối cho con

 7. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Con nghe nhẹ lòng, nhạc thanh thoát tinh khiết thanh tịnh an lạc, sáng nào cũng mở hết a

 8. Tâm như một đoá sen vàng
  Buông bỏ , thanh thản hướng về từ bi
  Cõi trần nhiều chốn u mê
  Thật tâm sám hối dưới chân Phật bà

 9. Mỗi ngày con đã nghe và cầu cho ai có đủ duyên nghe đều vãng sanh về Tây phương cực lạc

 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Con kính lạy đức phật Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gia hộ cho Gia đình chúng sinh An

 11. Nam mô a di đà phật 🙏 ,Cầu mong Đức Phật che chở cho gia đình con mạnh khỏe , khỏi hết bệnh tật ạ . Cảm ơn ngài
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 12. CHÚ ĐẠI BI
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
  Thiên thủ thiên nhãn
  vô ngại đại bi tâm Đà La Ni
  1 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  2 Nam mô a rị da
  3 Bà lô yết đế thước bát ra da
  4 Bồ đề tát đỏ ba da
  5 Ma ha tát đoả bà da
  6 Ma ha ca lô ni ca da
  7 Án
  8 Tát bàn ra phạt duệ
  9 Số đát na đát tỏa
  10 Nam mô tất kiết lật đoả y mong a rị da
  11 Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  12 Nam mô na ra cẩn trì
  13 Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
  14 Tát bà a tha đậu du bằng
  15 A thệ dựng
  16 Tát bà tát đa
  17 Na ma bà dà
  18 Mà phạt đạt đậu đát điệt tha
  19 Án. A bà lô hê
  20 Lô ca đế
  21 Ca ra đế
  22 Di hê rị
  23 Ma ha bồ đề tát đoả
  24 Tát bà tát bà
  25 Ma ra ma ra
  26 Ma hê ma hê di đà dựng
  27 Cu lô cu lô yết mông
  28 Độ lô độ lo phạt xà da đế
  29 Ma ha phạt xà da đế
  30 Đà ra đà ra
  31 Địa rị ni
  32 Thất Phật ra da
  33 Giá ra giá ra
  34 Mạ mạ phạt ma ra
  35 Mục đế lệ
  36 Y hê di hê
  37 Thất na thất na
  38 A ra sâm Phật ra xá lợi
  39 Phạt sa phạt sâm
  40 Phật ra xá da
  41 Hô lô hô lô ma ra
  42 Hô lô hô lô hê rị
  43 Ta ra ta ra
  44 Tất rị tất rị
  45 Tô rô tô rô
  46 Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
  47 Bồ đà dạ bồ đà dạ
  48 Di đế ri dạ
  49 Na ra cần trì
  50 Địa rị sắc ni na
  51 Ba dạ ma na
  52 Ta bà ha
  53 Tất đà dạ
  54 Ta bà ha
  55 Ma ha tất đà dạ
  56 Ta bà ha
  57 Tất đà du nghệ
  58 Thất bàn ra dạ
  59 Ta bà ha
  60 Na ra cẩn trì
  61 Ta bà ha
  62 Ma ra na ra
  63 Ta bà ha
  64 Tất ra tăng a mục khê da
  65 Ta bà ha
  66 Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67 Ta bà ha
  68 Giả kiết ra a tất đà dạ
  69 Ta bà ha
  70 Bà đà ma kiết tất đà dạ
  73 Ta bà ha
  74 Ma bà lị thắng yết ra dạ
  75 Ta bà ha
  76 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77 Nam mô a rị da
  78 Bà lô kiết đế
  79 Thước bàn ra dạ
  80 Ta bà ha
  81 Án. Tất điện đô
  82 Mạn đa ra
  83 Bạt đà dạ
  84 Ta bà ha.

  NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

  🙏🙏🙏❤️🙏🙏🙏❤️🙏🙏🙏

 13. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI

 14. Nam mô a di đà phật
  Nguyện cầu bình an, cho tất cả mọi người và người thân trong gia đình của con.
  Con Nam Mô A Di Đà phật

 15. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI

 16. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỎI CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here