'Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại'

6
104Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Theo bạn, nguy cơ nào là nghiêm trọng nhất? Ngoài những nguy cơ “mà Đảng ta đã chỉ ra” theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 12 hôm 21/01, bạn còn thấy có những nguy cơ nào nữa? — “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ diễn tiến hoà bình của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong 1 bộ phận cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức. Sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng.”

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/hanh-chinh/

6 COMMENTS

  1. O my,o nga,o phap cung co dag cong san day thoi,ma co lanh dao dat nc dc dau.vi cong san toan lu giao dieu.

  2. Dang cong san tham nhug tu to dan pho den thu tuong,dan den gap dang de giai quyet cong viec thi bi lam kho den khi dan dua tien boi tron moi xong viec.
    Vay dang co noi tot dep den thut luoi dan cung k tin dau.

  3. Bao giờ giải quyết xong những khó khăn tồn tại đó . Đến cuối thế kỷ nầy chăng .

  4. Look at the stupid of Trong lu. Stupid, dumb, idiot, and uneducated of his communist party, lead the country to be a slave for China.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here