BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN|BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

0
94BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN. BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Học kế toán trên Excel từ cơ bản đến chuyên sâu:

Zalo: 0933861839 – 0903368867

Bảng cân đối tài khoản hay còn gọi là Bảng cân đối số phát sinh là cơ sở để lập Bảng cân đối kế toán ….

Nội dung và kết cấu của bảng cân đối số phát sinh

Bảng cân đối số phát sinh là phương pháp kỹ thuật dùng để kiểm tra một cách tổng quát số liệu kế toán đã ghi trên các tài khoản tổng hợp.

Bảng cân đối số phát sinh được xây dựng trên 2 cơ sở:

– Tổng số dư bên Nợ của tất cả các tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số dư bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp.

– Tổng số phát sinh bên Nợ của tất cả các tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số phát sinh bên Có cửa tất cả các tài khoản tổng hợp.
Phương pháp lập bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh)

– Cột số thứ tự: Dùng để đánh số theo tuần tự cho các tài khoản đã sử dụng trong kỳ từ tài khoản thứ nhất cho đến hết.

– Cột tên tài khoản: Dùng để ghi số hiệu và tên của tài khoản của tất cả các tài khoản tổng hợp từ loại 1 đến loại 9. Mỗi tài khoản ghi trên một dòng, ghi từ tài khoản có số hiệu nhỏ đến số hiệu lớn không phân biệt tài khoản có còn số dư cuối kỳ hay không hoặc trong kỳ có số phát sinh hay không.

– Cột số dư đầu kỳ: Ghi số dư đầu kỳ của các tài khoản tương ứng. Nếu số dư bên Nợ ghi vào cột Nợ, số dư bên Có ghi vào cột Có.

– Cột số phát sinh trong kỳ: Ghi tổng số phát sinh trong kỳ của tài khoản tương ứng, tổng số phát sinh bên Nợ ghi vào cột Nợ, tổng số phát sinh bên Có ghi vào cột Có.

– Cột số dư cuối kỳ: Ghi số dư cuối kỳ của các tài khoản tương ứng. Nếu số dư bên Nợ ghi vào cột Nợ, số dư bên Có ghi vào cột Có.

– Cuối cùng, tính ra. tổng số của tất cả các cột để xem giữa bên Nợ và bên Có của từng cột: Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ có bằng nhau từng cặp một hay không.

3. Tác dụng của bảng cân đối số phát sinh

– Bảng có tác dụng trong việc kiểm tra công việc ghi chép, tính toán. Thể hiện ở những điểm:

+ Xét theo động tổng cộng thì: Tổng số bên Nợ và bên Có của từng cột số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ nhất thiết phải bằng nhau (3 = 4, 5 = 6, 7 = 8).

+ Xét theo từng tài khoản trên từng dòng thì: Số dư cuối kỳ phải bằng số dư đầu kỳ cộng phát sinh tổng trừ phát sinh giảm. Nếu không xảy ra như trên thì trong ghi chép, tính toán chắc chắn có sai sót.

– Nhìn vào bảng có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh của đơn vị.

– Cung cấp tài liệu để lập bảng cân đối kế toán.

– Cung cấp tài liệu cho việc phân tích hoạt động kính tế.
bảng cân đối tài khoản là gì,
cách lập bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133,
bảng cân đối tài khoản tt200,
bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200,
bai tap lập bảng cân đối tài khoản,
mẫu bảng cân đối tài khoản theo thông tư 133,
hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản,
hướng dẫn lập bảng cân số phát sinh,
phamvanhoc,

#bangcandoitaikhoan
#bangcandoitaikhoan
#bangcandoitaikhoan
#bangcandoisophatsinh
#bangcandoisophatsinh
#bangcandoisophatsinh
#phamvanhoc
#phamvanhoc
#phamvanhoc

Nguồn: https://bannhabandat.vn

Xem thêm bài viết khác: https://bannhabandat.vn/hanh-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here